משלוחים

משלוחים
אספקה ומשלוחים
אפשרויות השילוח באתרנו:

מחיר משלוחים או התקנות מקלחוינים, ארונות אמבטיה, ריהוט
(אזורי ההובלה וההתקנה הם בטווח בין קרית גת לבין פתח תקווה לבין ירושלים, אזורים אחרים יהיה ניתן
אפשרות ומחיר בטלפון : 9934556-02(

 • הובלת מדרכה – 180 ש"ח
 • התקנה של ארון + כיור אינטגראלי – 300 ש"ח עד מידה 120 ס"מ
 • התקנה של ארון + משטח בוצ'ר עץ + כיור מונח עד מידה 120 ס"מ – 350 ש"ח
 • התקנה של ארון + משטח בוצ'ר עץ + כיור מונח ממידה 120 ס"מ עד מידה 180 ס"מ 600 ש"ח
 • התקנה של ברז 150 -ש"ח (מתונה בהתקנת ארון)
 • תוספת סיפון שורשי 50 ש"ח (מתונה בהתקנת ארון)
 • התקנה של מוט מקלחת – 250 ש"ח (מתונה בהתקנת מקלחון)
  *התקנה של ארון שירות בנוסף למוצר אחר – 150 ש"ח
  *התקנה של ארון שירות בלבד כולל הובלה – 300 ש"ח
 • פירוק כיור וברז קיימים לפני התקנת מוצר חדש 150 ש"ח

משלוחים לאיבזורים משלימים

(לא כולל רהיטים ומקלחונים שעבורם יש מחירון הובלה ותקנה)

משלוח דואר חבילות 25 ש"ח לחבילה עד 5 ק"ג

שליח עד הבית 40 – ש״ח עד 10 ימי עסקים –השילוח בכפוף לאזורי החלוקה של חברת השילוח.

איסוף עצמי –חינם –מהמחסן שלנו רח' הסלע 4 אזור התעשיה הר טוב ב' (ליד בית שמש) בשעות
הפעילות: א׳-
9:00- 12:00 :שישי ימימ 09:00 – 17:00 ה׳
בתיאום הגעה מראש בטלפון: 9934556-02

ימי האספקה והשילוח יקבעו לפי ימי עסקים (ימים א‘-ה‘, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, וימי שבת
וחגים ומועדים)

מבט לאמבט לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע שילוח המוצרים ואספקתם במקרים הבאים:

כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
שביתה/השבתה של שירותי שירותי השילוח.
כל סיבה אחרת שאינן בשליטת בעל האתר.
מדיניות ביטולים, החלפות והחזרות:

–במידה והנך מעוניין להחזיר פריט שקנית באתר, ניתן לעשות זאת ולקבל זיכוי באתר/חנות. יובהר כי
במקרה של תוספת עבור שליחות עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי. כדי להחזיר את הפריט, עליך לשלוח
אותו אלינו בחזרה עד 14 יום מיום ההזמנה, ניתן להחזיר פריט שלא נעשה בו כל שימוש ושאין לו שום
פגם/נזק, באריזה המקורית של המוצר.

במקרה בו ההחזרה בוצעה שלא בעקבות פגם או אי התאמה, לפי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) ייגבו
דמי ביטול בסך של %5 מסכום העסקה.
פריטים הנמצאים בקטגורית מבצעים \ SALE אינם ניתנים להחזרה/החלפה.
ההחזר הכספי יתבצע תוך מקסימום 14 יום ממועד החזרת הפריט, רק לאמצעי התשלום שממנו בוצעה
ההזמנה מלכתחילה. הוא יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים
תזוכה במספר תשלומים שהתבצעה, ועסקה שחויבה בתשלום אחד תזוכה בתשלום אחד).
פריטים ביצור /בהזמנה מיוחדת לא ניתנים להחזרה.
לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט. בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד במידה וירצו להחזיר
פריט שרכשו באתר.
לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש כחלק מערכה, אלא רק את הערכה כולה.
במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, ניתן ליצור קשר ברגע קבלת החבילה בטלפון
9934556-02 ולעדכן אותנו. לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.
–במידה וברצונך להחזיר פריט שקנית דרך האתר ניתן לעקוב אחרי תהליך פשוט:

לשלוח אלינו חזרה את הפריט תוך 14 ימי עסקים מיום רכישתו לטובת החלפתו ולוודא שלא נעשה בו כל
שימוש ושלא נפל בו שום פגם/נזק.
רח' הסלע 4 אזור התעשיה הר טוב ב' (ליד בית שמש)
9:00-12:00 שיש יום 9:00 – 17:00 – ה׳-א׳: בשעות
בתאום טלפוני מראש 9934556-02
מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי, תיעשה
על ידי החברה ו/או על ידי הספקים בהתאם לתנאים הרשומים בדף המוצר שנרכש לכתובת בישראל (המצויה
בטווח שירות המשלוחים של החברה), אותה הזין הרוכש בעת ביצוע ההזמנה ו/או הרשמתו לאתר, ובכפוף
לכך כי זכותה של החברה שלא לספק מוצר כלשהו, וזאת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
האתר עשוי לאפשר לרוכש לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה (במידה וקיימת אפשרות

כזו לגבי המוצר שרכש) ללא חיוב בדמי משלוח. לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת
הרכישה. במקרה של איסוף עצמי האחריות על המוצר תחול על הלקוח החל ממועד קבלת המוצר לחזקתו.
מובהר כי מועדי אספקת המוצרים יהיו בהתאם למפורט בדף המוצר שנרכש ובהתאם ליכולות האספקה של
החברה באותה עת, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך. להסרת ספק, מספר
הימים לאספקת המוצר ימנו החל ממיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של הרוכש. מועד האספקה
וכן המועד לביצוע איסוף עצמי מחושבים על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א' –ה' ואינם כוללים ימי שישי, שבת,
ערבי חג ימי חג וימי שבתון.
בנסיבות של איחור בשל כוח עליון כדוגמת שריפה, שיטפון, מלחמה וכו' ו/או עקב אירועים שאין לחברה
שליטה עליהם כדוגמת שביתות, פשיטות רגל של ספקים, תקלות וכיו"ב, תיידע החברה את הרוכשים עם
היוודע דבר האיחור ותאפשר להם לבחור בין המתנה עד לקבלת המוצר, או קבלת מוצר חלופי, ככל שזה
מתאפשר, או ביטול העסקה והשבת כספם.
החברה אינה ולא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם ברוכש או בצדדים שלישיים
כלשהם, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הרוכש בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור
לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.
עקב המצב הביטחוני ששורר במדינה ומשיקולים שונים, מסרבות לעיתים חברות הובלה להוביל מוצרים
ליישובים מעבר לקו הירוק ו/או לישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל, או בחשש
לסכנת חיים שכזו. במקרה כזה יובהר העניין לרוכש והחברה תהא רשאית לתאם עם הרוכש את מסירת
המוצר במקום מוסכם אחר שיהא מקובל על הצדדים ובהתאם למדיניות החברה.
במידה שיתברר לחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק את המוצרים
לרוכש ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים, תהא החברה רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד אספקת
המוצר לרוכש. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או
תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהא זכאי לכל פיצוי נוסף מכל סוג שהוא בגין ביטול העסקה
כאמור.
בעת אספקת המוצר ו/או באיסוף עצמי של מוצרים, רשאית החברה ו/או כל מי מטעמה לדרוש את נוכחותו
של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי
למסירת המוצר.